Vores aktiviteter

Fælleskab

Alle medlemmer var inviteret til den årlige generalforsamling den 4.aril 2019 med efterfølende bankospil.

Sammenhold

En hel masse frivillige ofrer noget af deres fritid på aktiviteter på vandtårnet. Om det er nogle der laver småreparationer eller alle vores kustoder - alle skal have en stor tak for deres indsats.

Medlemskab

Medlemmerne yder med deres kontingent en ikke uvæsentlig indtægt til vedligeholdelsen.

1 kommentar(er)

Skriv kommentar

2015.08.23 Skrevet af æggebutuik
mathias